नवग्रह गायत्री मंत्र

navagraha gāyatrī maṃtra

 

 

सूर्य गायत्री मंत्र

sūrya gāyatrī maṃtra

 

भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि |

aum bhāskarāya vidmahe mahātejāya dhīmahi |

तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ||

tanno sūryaḥ pracodayāt ||

 

चंद्र गायत्री मंत्र

caṃdra gāyatrī maṃtra

 

 

क्षीरपुत्राय विद्महे मृतात्वाय धीमहि |

aum kṣīraputrāya vidmahe amṛtātvāya dhīmahi |

तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात् ||

tannaścandraḥ pracodayāt ||

 

भौमा गायत्री मंत्र

bhaumā gāyatrī maṃtra

 

अंगारकाय विद्महे वाणेशाय धीमहि |

aum aṃgārakāya vidmahe vāṇeśāya dhīmahi |

तन्नो भौमः प्रचोदयात् ||

tanno bhaumaḥ pracodayāt ||

 

 

बुध गायत्री मंत्र

budha gāyatrī maṃtra

 

ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि |

aum saumyarupāya vidmahe vāṇeśāya dhīmahi |

तन्नो बुधः प्रचोदयात् ||

tanno budhaḥ pracodayāt ||

 

बृहस्पति गायत्री मंत्र

bṛhaspati gāyatrī maṃtra

 

सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि |

aum surācāryāya vidmahe suraśreṣṭhāya dhīmahi |

तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ||

tanno guruḥ pracodayāt ||

 

शु गायत्री मंत्र

śukra gāyatrī maṃtra

 

रजदाभाय विद्महे भृगुसुताय धीमहि |

aum rajadābhāya vidmahe bhṛgusutāya dhīmahi |

तन्नः शुक्रः प्रचोदयात् ||

tannaḥ śukraḥ pracodayāt ||

 

 

 

शनि गायत्री मंत्र

śani gāyatrī maṃtra

 

ॐ शनैश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि ।

aum śanaiścarāya vidmahe sūryaputrāya dhīmahi |

तन्नो मन्दः प्रचोदयात्‌ ॥

tanno mandaḥ pracodayāt‌ ||

 

 

राहु गायत्री मंत्र

rāhu gāyatrī maṃtra

 

ॐ नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि ।

aum nākadhvajāya vidmahe padmahastāya dhīmahi |

तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌ ॥

tanno rāhuḥ pracodayāt‌ ||


केतु गायत्री मंत्र

ketu gāyatrī maṃtra

 

ॐ चित्रवर्णाय विद्महे सर्परूपाय धीमहि ।

aum citravarṇāya vidmahe sarparūpāya dhīmahi |

तन्नः केतुः प्रचोदयात्‌ ॥

tannaḥ ketuḥ pracodayāt‌ ||

 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

aum śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ